christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab, udfører opgaver inden for regnskab, revision, økonomisk rådgivning, skat, moms og afgifter.

Ligeledes assister vi med udarbejdelse af budgetter og forretningsplaner ved opstart og etablering af virksomhed.

Vi er altid klar til et uforpligtende møde om din situation. Kontakt os gerne på telefon eller mail.

Rosensgade 4 - 8300 Odder 86 54 38 00 revisor@christensen-kjaer.dk
Til toppen

Hvem er vi?

MEDARBEJDERE – christensen & kjær. Din finansielle samarbejdspartner.

Vores dedikerede medarbejdere yder bistand indenfor revison, regnskab og økonomisk rådgivning. christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab er et revisionsfirma i Odder.

Revisionsfirmaet christensen & kjær i Odder blev etableret i 1980. I løbet af forholdsvis få år skabtes en god og solid lokal grobund for et aktivt revisionsfirma. Der er senere tilkøbt aktiviteter og der er gennemført et generationsskifte, således at statsautoriseret revisor Finn Brogaard og statsautoriseret revisor Henrik Rysgaard Christensen i dag tegner revisionsvirksomheden.

Medarbejdere

Vores dedikerede medarbejdere yder bistand indenfor revison, regnskab og økonomisk rådgivning. Vi betjener et bredt udsnit af det danske erhvervsliv. Vore kunder er aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, personligt drevne virksomheder, forsyningsvirksomheder, boligselskaber, selvejende institutioner m.fl. De stiller krav om en bred viden om forskellige lovgivningsmæssige forhold inden for revision, regnskab, skat, moms og afgifter.

Ydelser

Vore hovedydelser er revision, udarbejdelse af årsregnskab, budgettering, bogføring, skat, moms og afgifter.

Vi yder rådgivning i forbindelse med generationsskifte, selskabsetablering, omstruktureringer af selskaber og finansiering.

Vi er i dag et team på 13 medarbejdere, som består af to statsautoriserede revisorer samt uddannede medarbejdere med cand. merc. aud., HD-er, merkonomer, finansøkonomer m.v. med bred og langvarig erfaring med økonomi og bogholderi, herunder IT, web- og digitale løsninger.

 

Samarbejdsrelationer

MEDARBEJDERE – christensen & kjær. Din finansielle samarbejdspartner. Revisionsfirmaet christensen & kjær indgår i et landsdækkende samarbejde af selvstændige revisions- og rådgivningsvirksomheder ved foreningen Agrogruppen Danmark. Agrogruppen er særligt relateret til erhverv indenfor skov- og landbrug. Vort samarbejde med andre rådgivere om løsningen af juridiske og skattemæssige problemstillinger hos vore kunder, knytter sig derimod til en række advokater med speciale i erhvervsmæssige, selskabsretlige og skattemæssige problemstillinger. Vi samarbejder med anerkendte skatterådgivere omkring skatte-, moms- og afgiftsmæssige forhold. Med disse samarbejdspartnere føler vi os godt klædt på til at løse alle opgaver for vore kunder i forbindelse med generationsskifte, omstrukturering m.v. i alle brancher.

Holdet bag

Medarbejdere

Finn Brogaard

Statsautoriseret revisor

E-mail:fb@christensen-kjaer.dk

Telefon - Direkte:46 91 86 39

Telefon - Mobil:40 11 35 23

Henrik R. Christensen

Statsautoriseret revisor

E-mail:hrc@christensen-kjaer.dk

Telefon - Direkte:46 91 14 71

Telefon - Mobil:22 46 08 55

Helle Thomsen

Revisor

E-mail:ht@christensen-kjaer.dk

Telefon - Direkte:46 91 14 64

Tina Nonbye Erikstrup

Revisor

E-mail:tne@christensen-kjaer.dk

Telefon - Direkte:46 91 14 61

Jytte Grund Jensen

Kontorassistent

E-mail:jgj@christensen-kjaer.dk

Telefon - Direkte:46 91 14 68

Erik Jul Sørensen

Revisor, HD-R

E-mail:es@christensen-kjaer.dk

Telefon - Direkte:46 91 14 65

Jane Hansen

Revisorassistent

E-mail:jh@christensen-kjaer.dk

Telefon - Direkte:46 91 14 36

Dorthe Schierff

Revisorassistent

E-mail:ds@christensen-kjaer.dk

Telefon - Direkte:46 91 14 60

Elsebeth Højsgaard

Revisor, merkonom

E-mail:eh@christensen-kjaer.dk

Telefon - Direkte:46 91 14 69

Per Skovgaard Larsen

Revisor, merkonom

E-mail:psl@christensen-kjaer.dk

Telefon - Direkte:46 91 14 62

Berit Ryun Nysæther

Revisor

E-mail:brn@christensen-kjaer.dk

Telefon - Direkte:46 91 14 66