christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab, udfører opgaver inden for regnskab, revision, økonomisk rådgivning, skat, moms og afgifter.

Ligeledes assister vi med udarbejdelse af budgetter og forretningsplaner ved opstart og etablering af virksomhed.

Vi er altid klar til et uforpligtende møde om din situation. Kontakt os gerne på telefon eller mail.

Rosensgade 4 - 8300 Odder 86 54 38 00 revisor@christensen-kjaer.dk
Til toppen

Revision

Virksomheder i alle størrelser

YDELSER hos christensen & kjær – din finansielle samarbejdspartner. Vi yder revision og rådgivning for virksomheder i alle størrelser og for en lang række forskellige typer af virksomheder og brancher, som også giver os den nødvendige rutine og erfaring, således revisionen bliver effektiv.

Vi benytter anerkendte metoder og systemer ved vor revision, ligesom vi i videst muligt omfang benytter de samme revisionsmedarbejdere år efter år. Det sikrer det bedst mulige kendskab til netop de behov, der er i din virksomhed og økonomi.

Regnskab

Højt fagligt niveau

YDELSER hos christensen & kjær – din finansielle samarbejdspartner. Vi yder regnskabsmæssig assistance for vores kunder i henhold til lovgivningen, anerkendt praksis og særskilte aftaler. Regnskabsmæssige assistance består eksempelvis i af udarbejdelse af årsregnskab, perioderegnskaber, økonomiske analyser af indtjening m.v. Regnskabsmæssig assistance anses sammen med revision, bogføring, skat og rådgivning, for at være vore kerneydelser, men vi tilpasset vor assistance til netop at tilgodese din situation.

Vores ydelser med regnskabsmæssig assistance er baseret på et højt fagligt niveau til konkurrencedygtige priser. Vi er altid til rådighed for et uforpligtende møde, hvor vi finde den helt rigtige løsning for dig.

Skat, moms & afgifter

Selskaber og private

YDELSER hos christensen & kjær – din finansielle samarbejdspartner. Vi yder skatterådgivning og skattemæssig assistance til såvel virksomheder drevet i selskabsform som personligt ejede virksomheder. Ligeledes assisterer vi foreninger og personer uden erhvervsmæssig virksomhed i skatte- og afgiftsmæssige forhold.
Som en naturlig følge af vor assistance med at udarbejde årsregnskabet opgør vi skattepligtig indkomst for selskaber, personligt erhvervsdrivende og andre. I sammenhæng med dette foretager vi en skatteberegning med rådgivning om optimering af de skattemæssige forhold.

Skatte- og afgiftslovgivningen samt praksis ændres løbende. Derfor er det centralt, at vi har en løbende og tæt kontakt med vore kunder.

 

Budget & økonomisk rådgivning

Outsourcing eller delydelser

YDELSER hos christensen & kjær – din finansielle samarbejdspartner. I stigende grad bistår vi vore kunder med budgetter og økonomisk rådgivning.
På grund af den seneste udvikling på det finansielle marked møder vore kunder nye udfordringer og behov for rådgivning om optimering af virksomhedens finansielle situation og dermed også virksomhedens økonomi.

Som revisor for kunden har vi en naturlig dybere indsigt i virksomhedens forhold. Derfor er vi et naturligt valg, når virksomheden søger rådgivning om finansiering og investeringer.

Det er vigtigt, at vi bliver kontaktet, før der træffes større beslutninger eller gennemføres investeringer. Ligeledes er det vigtigt at få skabt overblik over den økonomiske situation erkendes, så de nødvendige foranstaltninger kan træffes i tide.

Bogholderi og erhvervsservice

Outsourcing eller delydelser

YDELSER hos christensen & kjær – din finansielle samarbejdspartner. Nogle virksomheder har valgt at outsource hele bogholderifunktionen til os, så vi både forestår det løbende bogholderi, perioderegnskaber, momsindberetning og årsrapport.

Andre vælger os til delydelser. Eksempelvis hvor virksomheden selv foretager fakturering og betalinger, hvorefter vi foretager den løbende bogføring, indberetning af moms og administration af løn m.v.

Vi hjælper også gerne med at effektivisere og digitalisere bogholderiet eller dele heraf. Eksempelvis indscanning af bilag, opsætning af automatisk forslag til bogføring af bilag, automatisk bogføring af debitorer m.v. Målet med automatisering af bogholderiet er at opnå besparelser, giver tid til andre opgaver og ikke mindst at styrke bundlinjen.

Uanset hvilket bogføringsprogram du anvender, så kan vi hjælpe. Vi benytter de mest gængse programmer på markedet – og resten sætter vi os hurtigt ind i.

 

Iværksætter og rådgivning ved etablering

Professionel vurdering og rådgivning

christensen & kjær – din finansielle samarbejdspartner.

YDELSER hos christensen & kjær – din finansielle samarbejdspartner. Mange forsøger, om egne vinger kan bære – og heldigvis lykkes det for mange. For at forbedre dine chancer for at opnå succes med virksomheden, bør du søge professionel rådgivning inden du starter virksomheden. På den måde kan du få personlig sparring på de væsentligste områder, inden du tager skridtet fuldt ud og etablerer dig som selvstændig.
Hvad kan vi yde af assistance i forbindelse med start af virksomhed?

Selvom ideen er god, og du har masser af energi at lægge i projektet, vil det være vigtigt at bruge nogen tid på at få vurderet økonomien i projektet og få en professionel vurdering af, hvorledes etableringen gennemføres mest optimalt. Skal virksomheden eksempelvis etableres i et anpartsselskab, eller vil andre virksomhedsformer være mere velegnede?

Vi kan assistere med at lave et budget, der viser de økonomiske konsekvenser af de handlinger, du påtænker at sætte i gang. Budgettet skal bruges sammen med budgettet for din private økonomi i øvrigt, for at vurdere konsekvenserne af en etablering.

YDELSER christensen & kjær - din finansielle samarbejdspartner

Virksomheder i alle størrelser

Revision

Vi yder revision og rådgivning for virksomheder i alle størrelser og for en lang række forskellige typer af virksomheder og brancher, som også giver os den nødvendige rutine og erfaring, således revisionen bliver effektiv.

Vi benytter anerkendte metoder og systemer ved vor revision, ligesom vi i videst muligt omfang benytter de samme revisionsmedarbejdere år efter år. Det sikrer det bedst mulige kendskab til netop de behov, der er i din virksomhed og økonomi.

Vi tager individuelt udgangspunkt i den konkrete virksomheds forhold og tilpasser vor revision hertil. Mange års erfaring fortæller os, at det medfører den mest effektive og kvalificerede revision til gavn for din virksomhed.

Den specifikke indsigt og det indgående kendskab, vi opnår til kunderne gennem revisionen, bliver aktivt benyttet til rådgivning og sparring. Vi tilstræber en tæt og løbende dialog med vore kunder.

Når den er gennemført, afsluttes revisionen med afgivelse af en revisionspåtegning og en rapportering til virksomhedens ledelse. Når vi udfører revisionen, er vi offentlighedens tillidsrepræsentant i henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Revisionspåtegningen fortæller således, om virksomhedens regnskab er aflagt inden for lovgivningens rammer og gør opmærksom på, hvis der er afvigelser.

Højt fagligt niveau

Regnskab

Vi yder regnskabsmæssig assistance for vores kunder i henhold til lovgivningen, anerkendt praksis og særskilte aftaler. Regnskabsmæssige assistance består eksempelvis i af udarbejdelse af årsregnskab, perioderegnskaber, økonomiske analyser af indtjening m.v. Regnskabsmæssig assistance anses sammen med revision, bogføring, skat og rådgivning, for at være vore kerneydelser, men vi tilpasset vor assistance til netop at tilgodese din situation.

Vores ydelser med regnskabsmæssig assistance er baseret på et højt fagligt niveau til konkurrencedygtige priser. Vi er altid til rådighed for et uforpligtende møde, hvor vi finde den helt rigtige løsning for dig.

Vore medarbejdere modtager løbende uddannelse om lovgivning og anerkendte metoder for regnskab og bogholderi, herunder sikring af kvaliteten og det retvisende billede af periode- og årsregnskaber.

Vi hjælper dig med at være ajour med den økonomiske status for dig og din virksomhed.

Selskaber og private

Skat, moms & afgifter

Vi yder skatterådgivning og skattemæssig assistance til såvel virksomheder drevet i selskabsform som personligt ejede virksomheder. Ligeledes assisterer vi foreninger og personer uden erhvervsmæssig virksomhed i skatte- og afgiftsmæssige forhold.
Som en naturlig følge af vor assistance med at udarbejde årsregnskabet opgør vi skattepligtig indkomst for selskaber, personligt erhvervsdrivende og andre. I sammenhæng med dette foretager vi en skatteberegning med rådgivning om optimering af de skattemæssige forhold.

Skatte- og afgiftslovgivningen samt praksis ændres løbende. Derfor er det centralt, at vi har en løbende og tæt kontakt med vore kunder.

Ofte vil alt, hvad virksomheden foretager sig, have skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser. Derfor har området stadig større betydning for, hvorledes virksomheden sikres den optimale skattemæssige situation.

Til større og mere komplekse skatteforhold, herunder skattesager hos domstolene, anvender vi anerkendte og kompetente rådgivere fra forskellige skatterådgivnings- og advokatfirmaer. Herved vil vore kunder til hver en tid sikres den bedste rådgivning.

Vi yder ligeledes rådgivning indenfor moms og afgifter, hvor vi dels direkte yder assistance i forbindelse med bogføringsopgaver dels tilbyder direkte rådgivning om optimering af moms og afgifter.

Optimering af din økonomi

Budget & økonomisk rådgivning

I stigende grad bistår vi vore kunder med budgetter og økonomisk rådgivning.
På grund af den seneste udvikling på det finansielle marked møder vore kunder nye udfordringer og behov for rådgivning om optimering af virksomhedens finansielle situation og dermed også virksomhedens økonomi.

Som revisor for kunden har vi en naturlig dybere indsigt i virksomhedens forhold. Derfor er vi et naturligt valg, når virksomheden søger rådgivning om finansiering og investeringer.

Det er vigtigt, at vi bliver kontaktet, før der træffes større beslutninger eller gennemføres investeringer. Ligeledes er det vigtigt at få skabt overblik over den økonomiske situation erkendes, så de nødvendige foranstaltninger kan træffes i tide.

Ved budgettering hjælper vi med at beregne konsekvenserne af vore kunders forventninger til fremtiden, og i samme forbindelse assisterer vi med vurderinger og skøn på baggrund af vort branchekendskab og kendskabet til lokalområdet.

Budgettet bør altid vise virksomhedens udvikling i likviditeten. Dette områder har de senere år fået stadig større betydning i virksomhederne, og jo klarere et billede, man kan møde med hos dem, man skal hente finansiering hos, jo bedre står man i forhandlingssituationen.

Outsourcing eller delydelser

Bogholderi og erhvervsservice

Nogle virksomheder har valgt at outsource hele bogholderifunktionen til os, så vi både forestår det løbende bogholderi, perioderegnskaber, momsindberetning og årsrapport.

Andre vælger os til delydelser. Eksempelvis hvor virksomheden selv foretager fakturering og betalinger, hvorefter vi foretager den løbende bogføring, indberetning af moms og administration af løn m.v.

Vi hjælper også gerne med at effektivisere og digitalisere bogholderiet eller dele heraf. Eksempelvis indscanning af bilag, opsætning af automatisk forslag til bogføring af bilag, automatisk bogføring af debitorer m.v. Målet med automatisering af bogholderiet er at opnå besparelser, giver tid til andre opgaver og ikke mindst at styrke bundlinjen.

Uanset hvilket bogføringsprogram du anvender, så kan vi hjælpe. Vi benytter de mest gængse programmer på markedet – og resten sætter vi os hurtigt ind i.

Du bestemmer hvor og hvordan vi skal samarbejde. Vi kommer gerne hos dig, men ellers udfører vi det meste fra vores kontor på ”Polititorvet”, Rosensgade 4 i Odder.

Professionel vurdering og rådgivning

Iværksætter og rådgivning ved etablering

Mange forsøger, om egne vinger kan bære – og heldigvis lykkes det for mange. For at forbedre dine chancer for at opnå succes med virksomheden, bør du søge professionel rådgivning inden du starter virksomheden. På den måde kan du få personlig sparring på de væsentligste områder, inden du tager skridtet fuldt ud og etablerer dig som selvstændig.
Hvad kan vi yde af assistance i forbindelse med start af virksomhed?

Selvom ideen er god, og du har masser af energi at lægge i projektet, vil det være vigtigt at bruge nogen tid på at få vurderet økonomien i projektet og få en professionel vurdering af, hvorledes etableringen gennemføres mest optimalt. Skal virksomheden eksempelvis etableres i et anpartsselskab, eller vil andre virksomhedsformer være mere velegnede?

Vi kan assistere med at lave et budget, der viser de økonomiske konsekvenser af de handlinger, du påtænker at sætte i gang. Budgettet skal bruges sammen med budgettet for din private økonomi i øvrigt, for at vurdere konsekvenserne af en etablering.

At starte en virksomhed kræver ofte en del kapital til finansiering af nyanskaffelser og driften i startperioden. Vi kan deltage i møder med pengeinstitutter og andre rådgivere, således at din ide bliver præsenteret bedst muligt.
Brug dit lokale erhvervskontor, hvor du kan få hjælp til at udarbejde en forretningsplan og få en professionel vurdering af, om din ide er god nok til at gå videre med.

Så er det gjort rigtigt fra starten

IT-rådgivning

IT er en afgørende faktor i enhver virksomheds daglige drift. Vi samarbejder med førende virksomheder på området og samarbejder med rådgivere og eksperter i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud samt installation, opsætning og igangsætning af økonomisystemer og andre IT-løsninger.