christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab, udfører opgaver inden for regnskab, revision, økonomisk rådgivning, skat, moms og afgifter.

Ligeledes assister vi med udarbejdelse af budgetter og forretningsplaner ved opstart og etablering af virksomhed.

Vi er altid klar til et uforpligtende møde om din situation. Kontakt os gerne på telefon eller mail.

Rosensgade 4 - 8300 Odder 86 54 38 00 revisor@christensen-kjaer.dk
Til toppen

christensen & kjær statsautoriseret revisor i Odder.

Statsautoriseret revisionsfirma i Odder

christensen & kjær statsautoriseret revisor i Odder. Vi tænker på din økonomi. Vi yder er finansiel rådgivning. Vi udfører alle revisionsopgaver. Vi er dine finansielle rådgivere. Vi udfører opgaver inden for regnskab, revision, økonomisk rådgivning, skat, moms og afgifter. christensen & kjær statsautoriseret revisor er lokalt forankret i Odder.

Vi assisterer ved udarbejdelse af budgetter og forretningsplaner ved opstart og etablering af virksomhed. christensen & kjær statsautoriseret revisor i Odder tænker på din økonomi, og vi benytter anerkendte metoder og systemer ved vores revision. I videst muligt omfang benytter de samme revisionsmedarbejdere år efter år. Det sikrer det bedst mulige kendskab til netop de behov, der er i din virksomhed og økonomi.

Revisor i Odder.

Revisionsfirmaet christensen & kjær i Odder blev etableret i 1980. I løbet af forholdsvis få år skabtes en god og solid lokal grobund for et aktivt revisionsfirma. Bred finansiel rådgivning er vores specialer. Der er senere tilkøbt aktiviteter og der er gennemført et generationsskifte, således at statsautoriseret revisor Finn Brogaard og statsautoriseret revisor Henrik Rysgaard Christensen i dag tegner revisionsvirksomheden.

Rådgivning og revision til erhvervsliv og private

Vi betjener et bredt udsnit af det danske erhvervsliv. Vore kunder er aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, personligt drevne virksomheder, forsyningsvirksomheder, boligselskaber, selvejende institutioner m.fl. Det stiller krav om en bred viden om forskellige lovgivningsmæssige forhold inden for revision, regnskab, skat, moms og afgifter og finansiel rådgivning

christensen & kjær i Odder. Vore hovedydelser er revision, udarbejdelse af årsregnskab, budgettering, bogføring, skat, moms og afgifter. Derfor tænker vi på din økonomi og er yder dig den bedste finansielle rådgivning. Vi yder finansiel rådgivning i forbindelse med generationsskifte, selskabsetablering, omstruktureringer af selskaber og finansiering. Det er vigtigt for os at, vi tænker på din økonomi.

Finansiel rådgivning af kompetente medarbejdere

Vi er i dag et team på 12 medarbejdere, som består af to statsautoriserede revisorer samt uddannede medarbejdere med cand. merc. aud., HD-er, merkonomer, finansøkonomer m.v. med bred og langvarig erfaring med økonomi og bogholderi, herunder IT, web- og digitale løsninger.

Hos christensen & kjær statsautoriseret revisor i Odder er vi altid klar til et uforpligtende møde om din situation og få finansiel rådgivning. Kontakt os gerne på telefon eller mail. Vi tilbyder finansiel rådgivning til både erhvervsliv og private.

Finn Brogaard, statsautoriseret revisor, Christensen & Kjær, finansiel rådgivningHenrik Rysgaard Christensen, statsautoriseret revisor, Christensen & Kjær, Økonomisk rådgivningChristensen & Kjær - vi tænker på din økonomi

Vi yder professionel revision, rådgivning og regnskabsmæssig assistance for virksomheder i alle størrelser og for en lang række forskellige typer af virksomheder og brancher. Det giver os den nødvendige rutine og erfaring, så revisionen bliver effektiv og grundig.

Vi yder skatterådgivning og skattemæssig assistance til såvel virksomheder drevet i selskabsform som personligt ejede virksomheder. Ligeledes assisterer vi foreninger og personer uden erhvervsmæssig virksomhed i skatte- og afgiftsmæssige forhold.

I stigende grad bistår vi vore kunder med budgetter og økonomisk rådgivning. Som revisor for kunden har vi en dybere indsigt i virksomhedens forhold. Derfor er vi et naturligt valg, når der søges rådgivning om finansiering og investeringer.

Nogle virksomheder har valgt at outsource hele bogholderifunktionen til os, så vi både forestår det løbende bogholderi, perioderegnskaber, momsindberetning og årsrapport.

Mange forsøger, om egne vinger kan bære – og heldigvis lykkes det for de fleste. For at forbedre dine chancer for at opnå succes med virksomheden, bør du søge professionel rådgivning inden du starter virksomheden. Hos os får du personlig sparring på de væsentligste områder.

Hvad er vi gode til, og ...

Hvem er vi?

christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab er et revisionsfirma i Odder.

Revisionsfirmaet christensen & kjær i Odder blev etableret i 1980. I løbet af forholdsvis få år skabtes en god og solid lokal grobund for et aktivt revisionsfirma. Der er senere tilkøbt aktiviteter og der er gennemført et generationsskifte, således at statsautoriseret revisor Finn Brogaard og statsautoriseret revisor Henrik Rysgaard Christensen i dag tegner revisionsvirksomheden.

Vi betjener et bredt udsnit af det danske erhvervsliv. Vore kunder er aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, personligt drevne virksomheder, forsyningsvirksomheder, boligselskaber, selvejende institutioner m.fl.

De stiller krav om en bred viden om forskellige lovgivningsmæssige forhold inden for revision, regnskab, skat, moms og afgifter.

Vore hovedydelser er revision, udarbejdelse af årsregnskab, budgettering, bogføring, skat, moms og afgifter.

Vi yder rådgivning i forbindelse med generationsskifte, selskabsetablering, omstruktureringer af selskaber og finansiering.

Vi er i dag et team på 12 medarbejdere, som består af to statsautoriserede revisorer samt uddannede medarbejdere med cand. merc. aud., HD-er, merkonomer, finansøkonomer m.v. med bred og langvarig erfaring med økonomi og bogholderi, herunder IT, web- og digitale løsninger.

Læsestof til alle talinteresserede

Læs den seneste udgave af Revisorposten

Vi gør noget for lokalsamfundet

Lokale sponsorater

cogk_logo_512x512

Revision
& regnskab

Vi yder revision og rådgivning for virksomheder i alle størrelser og for en lang række forskellige typer af virksomheder og brancher.

Skat, moms &
afgifter

Vi yder skatterådgivning og skattemæssig assistance til såvel virksomheder drevet i selskabsform som personligt ejede virksomheder.

Budgettering &
økonomisk rådgivning

I stigende grad bistår vi vore kunder med budgetter og økonomisk rådgivning. Som revisor for kunden har vi en naturlig dybere indsigt i virksomhedens forhold.

Bogholderi og
erhvervsservice

Om du vil outsource hele bogholderifunktionen eller blot delydelser. Vi hjælper gerne og finder den løsning, der fungerer bedst for dig og din virksomhed.

Iværksætter og rådgivning
ved etablering

Vi kan assistere med at lave et budget, der viser de økonomiske konsekvenser af de handlinger, du påtænker at sætte i gang.

Image
Image
Image
Image
Image
Dét, vi lever efter ...

Kunden i centrum

Vi ønsker at være den foretrukne lokale revisions- og rådgivningsvirksomhed for erhvervsdrivende i lokalområdet. Dette mål kræver konstant uddannelse af personalet og videreudvikling af vore ydelser til vore kunder. Vi skal give vore kunder god service og vore ydelser skal være veldokumenterede. Kundens forhold skal være i centrum, så vi altid tilgodeser specifikke behov hos vore kunder. Samtidig må vi ikke gå på kompromis med revisorlovgivningens krav til uafhængighed og professionel kompetence. Vor egne og vore medarbejderes uddannelse skal være ajourført, så der ikke opstår tvivl om vore kompetencer og vor troværdighed.

Kundetilfredshed
Kundetilfredshed
Links

Relevante myndigheder

Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Den opgave løses ved at gøre det nemt og trygt at betale og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen.

Din virksomheds skatteforhold. I TastSelv Erhverv indberetter du for din virksomhed eller den virksomhed, du er administrator/revisor for. Er du en enkeltmandsvirksomhed, kan du logge på med din private NemID. Ellers skal du have en NemID medarbejdersignatur eller TastSelv-kode.

Nogle fradrag får du automatisk. Andre fradrag skal du selv skrive på årsopgørelsen. På Skattestyrelsens fradragsvejleder kan du få information om de fradrag, der kan være relevante for dig i din situation. Prøv fradragsvejlederen og tjek, om du får de fradrag, du har ret til.

Ring, skriv eller kig forbi
Følg os

Facebook

Kontakt os