christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab, udfører opgaver inden for regnskab, revision, økonomisk rådgivning, skat, moms og afgifter.

Ligeledes assister vi med udarbejdelse af budgetter og forretningsplaner ved opstart og etablering af virksomhed.

Vi er altid klar til et uforpligtende møde om din situation. Kontakt os gerne på telefon eller mail.

Rosensgade 4 - 8300 Odder 86 54 38 00 revisor@christensen-kjaer.dk
Til toppen

Nyheder

Fra den 1. januar 2019 ophører muligheden for at være registreret med sporadisk angivelse af løn. Det betyder, at virksomheder der er tilmeldt sporadisk angivelse af løn skal angive løn hver måned eventuelt med 0 i de måneder, hvor der ikke udbetales løn. Hvis virksomheden efter den 1. januar 2019 ikke indberetter løn for en måned, vil Skattestyrelsen foretage et skøn

Overskydende skat for 2017 udbetales den 10. april 2018. Det kan være en god ide at indberette eventuelle ændringer, eksempelvis håndværkerfradrag, inden. Hvis ændringer indberettes senest den 30. marts 2018, medtages ændringerne på den nye årsopgørelse. Overskydende skat tillægges et skattefri rentetillæg på 0,5%.  

I vedhæftede revisorposten kan du læse mere om Salgsmodning – Sådan sikres virksomhedens værdi og salgbarhed Ny lov gør det lettere for pensionister at flytte i sommerhus Splitleasing Opbevaring af regnskabsmateriale Hjemmearbejde kan betyde massive bøder Fradrag for vedligeholdelse i udlejningsejendomme   RevisorPosten 4 - 2017

Omkostningsgodtgørelsen genindføres for selskaber og fonde med virkning for udgifter til sagkyndig bistand, hvor bistanden udføres den 1. januar 2017 eller senere. Sagkyndig bistand vil eksempelvis være advokat eller revisor. Dermed kan selskabet få dækket udgiften til eksempelvis revisors hjælp i en skattesag. Dermed stilles skattepligtige selskaber og fonde nu på samme måde, som personer og selvstændige. Der er mulighed

Revisorposten er udkommet. Du kan læse mere om Moms ved brug af udenlandsk arbejdskraft på ejendomme Skat og moms i den søde juletid Ny lejereform pr. 1. juli 2015 – en forenkling? Ejeraftaler Sundhedsforsikringer – hvad skal man være opmærksom på? Momspligtig levering af pakker fra 1. januar 2017   Klik her for at læse revisorposten: Revisorposten 4  

Frivillig indbetaling af skat uden rentetillæg kan foretages indtil den sidste bankdag i 2016. Foretages indbetalingen i 2017 vil indbetalingen blive fratrukket en dag til dag rente. Vi anbefaler generelt selvstændige erhvervsdrivende i virksomhedsskatteordningen, at betale restskatten for 2016 i januar 2017 eller senere, således at der ikke sker hævning til restskatten i året 2016, men derimod først i året 2017. Det

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil udgør for de første 20.000 km 3,53 kr. pr. km. Og for kørsel over 20.000 km, 1,93 kr. pr. km. Fradrag fr befordring for kørsel mellem hjem og arbejde udgør for kørsel mellem 24 – 120 km 1,93 kr. pr. km. og 0,97 kr. pr. km. for kørsel over 120 km. Hvis du bor

Boligjobordningen er ændret fra 2016. Ordningen opdeles i 2. Fra 2016 gives der fradrag på op til 6.000 kr. pr. person i hustanden, som er fyldt 18 år pr. 31. december 2015 for serviceydelser i hjemmet, mens der vil være fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværkerydelser med et grønt sigte. Fra 2016 fjernes fradragsretten for ikke-grønne håndværkerydelser.

Det foreslås, at ændre rentesats for restskat, overskydende skat og procenttillæg ved betaling af frivillig acontoselskabsskat. Det forventes, at rentesatsen vil blive mindre end de ”gamle” satser. Herudover foreslås det, at der kan foretages frivillig indbetaling af selskabsskat i perioden 20. november til 1. februar i året efter. Regeringen foreslår, at der indføres et loft (udbetalingsgrænse) på hvor stort et indestående