christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab, udfører opgaver inden for regnskab, revision, økonomisk rådgivning, skat, moms og afgifter.

Ligeledes assister vi med udarbejdelse af budgetter og forretningsplaner ved opstart og etablering af virksomhed.

Vi er altid klar til et uforpligtende møde om din situation. Kontakt os gerne på telefon eller mail.

Revisorposten – 2019-3

Seneste nyheder

Rosensgade 4 - 8300 Odder 86 54 38 00 revisor@christensen-kjaer.dk
Til toppen

christensen & kjær

Acontoskat for selskaber til betaling den 20. november 2019

Acontoskat i 2019 indbetales henholdsvis den 20. marts og 20. november. I forbindelse med indbetaling af acontoskat kan der foretages frivillig indbetaling af selskabsskat og derved undgå at betale restskattetillæg. I 2018 var restskattetillægget på 2,8% Restskattetillægget bliver forhøjet med 2% for 2019, hvorfor satsen for 2019 formentlig kommer til være cirka 4,8%. Rentesatser for 2019 offentliggøres først i december 2019. Restskattetillægget er ikke fradragsberettiget.

Herudover kan der foretages en 3. frivillig indbetaling senest 1. februar 2020. Indbetaling pr. 1. februar 2020 reduceres formentlig med 0,9%.

Frivillig indbetaling af skat den 20. november kan betale sig for selskabet, hvis selskabets lånerente (før skat) er under 6,2%.

For at SKAT kan se, at en indbetaling til selskabets skattekonto skal gå til dækning af acontoskat, er det vigtigt, at selskabet forinden har foretaget indberetning til SKAT via TastSelv Erhverv om den kommende frivillige acontoskat. I modsat fald vil den frivillige indbetaling blive tilbagebetalt. Hvis selskabet har negativ saldo på skattekontoen, vil indbetaling altid gå til dækning af den ældste gæld.

Selskaber kan anmode om nedsættelse af opkrævning af acontoskat. Det kan foretages via TastSelv Erhverv. Nedsættelse kan foretages indtil betalingsfristen. SKAT kan efterfølgende anmode om dokumentation for nedsættelsen.