Befordring

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil udgør for de første 20.000 km 3,53 kr. pr. km. Og for kørsel over 20.000 km, 1,93 kr. pr. km.

Fradrag fr befordring for kørsel mellem hjem og arbejde udgør for kørsel mellem 24 – 120 km 1,93 kr. pr. km. og 0,97 kr. pr. km. for kørsel over 120 km. Hvis du bor i yderkommune kan du få et forhøjet fradrag. Se mere på http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/befordringsfradrag-2016-og-2017.

Service/håndværkerfradrag (Boligjobordningen)

Boligjobordningen er ændret fra 2016. Ordningen opdeles i 2.

Fra 2016 gives der fradrag på op til 6.000 kr. pr. person i hustanden, som er fyldt 18 år pr. 31. december 2015 for serviceydelser i hjemmet, mens der vil være fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværkerydelser med et grønt sigte. Fra 2016 fjernes fradragsretten for ikke-grønne håndværkerydelser. Ydelser som er omfattet af ordningen fremgår af nedenstående link

http://www.sitenews.dk/articles/attachments/6/Bilag_-_BoligJobordning_2016-2017.pdf

Ændrede rentesatser for selskabsskat og loft over indestående på skattekontoen

Det foreslås, at ændre rentesats for restskat, overskydende skat og procenttillæg ved betaling af frivillig acontoselskabsskat. Det forventes, at rentesatsen vil blive mindre end de ”gamle” satser. Herudover foreslås det, at der kan foretages frivillig indbetaling af selskabsskat i perioden 20. november til 1. februar i året efter.

Regeringen foreslår, at der indføres et loft (udbetalingsgrænse) på hvor stort et indestående virksomheder kan have på skattekontoen. Loftet fastsættes til 200.000 kr. Desuden vil man ikke kunne få rente af de første 5.000 kr. på skattekontoen.