Ændrede rentesatser for selskabsskat og loft over indestående på skattekontoen

Det foreslås, at ændre rentesats for restskat, overskydende skat og procenttillæg ved betaling af frivillig acontoselskabsskat. Det forventes, at rentesatsen vil blive mindre end de ”gamle” satser. Herudover foreslås det, at der kan foretages frivillig indbetaling af selskabsskat i perioden 20. november til 1. februar i året efter.

Regeringen foreslår, at der indføres et loft (udbetalingsgrænse) på hvor stort et indestående virksomheder kan have på skattekontoen. Loftet fastsættes til 200.000 kr. Desuden vil man ikke kunne få rente af de første 5.000 kr. på skattekontoen.