Skat, moms & afgifter

Vi yder skatterådgivning og skattemæssig assistance til såvel virksomheder drevet i selskabsform som personligt ejede virksomheder. Ligeledes assisterer vi foreninger og personer uden erhvervsmæssig virksomhed i skatte- og afgiftsmæssige forhold.
Som en naturlig følge af vor assistance med at udarbejde årsregnskabet opgør vi skattepligtig indkomst for selskaber, personligt erhvervsdrivende og andre. I sammenhæng med dette foretager vi en skatteberegning med rådgivning om optimering af de skattemæssige forhold.

Skatte- og afgiftslovgivningen samt praksis ændres løbende. Derfor er det centralt, at vi har en løbende og tæt kontakt med vore kunder.

Ofte vil alt, hvad virksomheden foretager sig, have skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser. Derfor har området stadig større betydning for, hvorledes virksomheden sikres den optimale skattemæssige situation.

Til større og mere komplekse skatteforhold, herunder skattesager hos domstolene, anvender vi anerkendte og kompetente rådgivere fra forskellige skatterådgivnings- og advokatfirmaer. Herved vil vore kunder til hver en tid sikres den bedste rådgivning.

Vi yder ligeledes rådgivning indenfor moms og afgifter, hvor vi dels direkte yder assistance i forbindelse med bogføringsopgaver dels tilbyder direkte rådgivning om optimering af moms og afgifter.