Regnskab

Vi yder regnskabsmæssig assistance for vores kunder i henhold til lovgivningen, anerkendt praksis og særskilte aftaler. Den regnskabsmæssige assistance består af en lang række ydelser og anses sammen med revision, skat og rådgivning, for at være vores kerneydelser.

Vores ydelser med regnskabsmæssig assistance er baseret på et højt fagligt niveau til konkurrence-dygtige priser.

Mange virksomheder har valgt at outsource hele regnskabsfunktionen, så vi både forestår det løbende bogholderi, perioderegnskaber, momsindberetning og årsrapport. Andre vælger os til de delydelser, der kræver særlig kompetence eller lovgivningsbestemt skal foretages af en ekstern partner.

Vore medarbejdere løbende modtager uddannelse om lovgivning og anerkendte metoder for regnskab og bogholderi, herunder sikring af kvaliteten og det retvisende billede af periode- og årsregnskaber.

Vore kompetencer på området sikrer dig, at du altid er ajour med den økonomiske status i din virksomhed.