Iværksætter og rådgivning ved etablering

Mange forsøger, om egne vinger kan bære – og heldigvis lykkes det for mange. For at forbedre dine chancer for at opnå succes med virksomheden, bør du søge professionel rådgivning inden du starter virksomheden. På den måde kan du få personlig sparring på de væsentligste områder, inden du tager skridtet fuldt ud og etablerer dig som selvstændig.
Hvad kan vi yde af assistance i forbindelse med start af virksomhed?

Selvom ideen er god, og du har masser af energi at lægge i projektet, vil det være vigtigt at bruge nogen tid på at få vurderet økonomien i projektet og få en professionel vurdering af, hvorledes etableringen gennemføres mest optimalt. Skal virksomheden eksempelvis etableres i et anpartsselskab, eller vil andre virksomhedsformer være mere velegnede?

Vi kan assistere med at lave et budget, der viser de økonomiske konsekvenser af de handlinger, du påtænker at sætte i gang. Budgettet skal bruges sammen med budgettet for din private økonomi i øvrigt, for at vurdere konsekvenserne af en etablering.

At starte en virksomhed kræver ofte en del kapital til finansiering af nyanskaffelser og driften i startperioden. Vi kan deltage i møder med pengeinstitutter og andre rådgivere, således at din ide bliver præsenteret bedst muligt.
Brug dit lokale erhvervskontor, hvor du kan få hjælp til at udarbejde en forretningsplan og få en professionel vurdering af, om din ide er god nok til at gå videre med.