Revision Odder

Vi yder revision Odder og rådgivning for virksomheder i alle størrelser og for en lang række forskellige typer af virksomheder og brancher, som også giver os den nødvendige rutine og erfaring, således revisionen bliver effektiv.

Vi benytter anerkendte metoder og systemer ved vor revision Odder, ligesom vi i videst muligt omfang benytter de samme revisionsmedarbejdere år efter år. Det sikrer det bedst mulige kendskab til netop de behov, der er i din virksomhed og økonomi.

Revision Odder

Vi tager individuelt udgangspunkt i den konkrete virksomheds forhold og tilpasser vor revision Odder hertil. Mange års erfaring fortæller os, at det medfører den mest effektive og kvalificerede revision Odder til gavn for din virksomhed.

Den specifikke indsigt og det indgående kendskab, vi opnår til kunderne gennem revisionen, bliver aktivt benyttet til rådgivning og sparring. Vi tilstræber en tæt og løbende dialog med vore kunder.

Når den er gennemført, afsluttes revisionen med afgivelse af en revisionspåtegning og en rapportering til virksomhedens ledelse. Når vi udfører revision Odder, er vi offentlighedens tillidsrepræsentant i henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Revisionspåtegningen fortæller således, om virksomhedens regnskab er aflagt inden for lovgivningens rammer og gør opmærksom på, hvis der er afvigelser.