Revision og rådgivning

christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab er et revisionsfirma i Odder.

Revisionsfirmaet christensen & kjær i Odder blev etableret i 1980. I løbet af forholdsvis få år skabtes en god og solid lokal grobund for et aktivt revisionsfirma. Der er senere tilkøbt aktiviteter og der er gennemført et generationsskifte, således at statsautoriseret revisor Finn Brogaard og statsautoriseret revisor Henrik Rysgaard Christensen i dag tegner revisionsvirksomheden.

Vi betjener et bredt udsnit af det danske erhvervsliv. Vore kunder er aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, personligt drevne virksomheder, forsyningsvirksomheder, boligselskaber, selvejende institutioner m. fl. De stiller krav om en bred viden om forskellige lovgivningsmæssige forhold inden for revision, regnskab, skat, moms og afgifter.

Vore hovedydelser er revision, udarbejdelse af årsregnskab, budgettering, bogføring, skat, moms og afgifter.

Vi yder rådgivning i forbindelse med generationsskifte, selskabsetablering, omstruktureringer af selskaber og finansiering.

Vi er i dag et team på 13 medarbejdere, som består af to statsautoriserede revisorer samt uddannede medarbejdere med cand. merc. aud., HD-er, merkonomer, finansøkonomer m.v. med bred og langvarig erfaring med økonomi og bogholderi, herunder IT, web- og digitale løsninger.