Revisorposten

Revisorposten er udkommet. Du kan læse mere om

  • Moms ved brug af udenlandsk arbejdskraft på ejendomme
  • Skat og moms i den søde juletid
  • Ny lejereform pr. 1. juli 2015 – en forenkling?
  • Ejeraftaler
  • Sundhedsforsikringer – hvad skal man være opmærksom på?
  • Momspligtig levering af pakker fra 1. januar 2017

 

Klik her for at læse revisorposten: Revisorposten 4

 

Indbetaling på pension

Hvis du har haft en god indtjening i 2016, bør du overveje, om der skal indbetales ekstra på pension, både for at styrke din pensionsopsparing og samtidig reducere din skat i 2016.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, har du mulighed for at indbetale op til 30% af årets overskud (ikke ApS og A/S) på en livrente.

Alle har mulighed for at indbetale op til 52.400 kr. på en ratepension. Du skal være opmærksom på at indbetaling på en arbejdsgiveradministreret ordning også tæller med. Fradrag gives i den personlige indkomst.

Der kan også indbetales på en livrente. På en privat ordning kan der maksimalt indbetales 52.400 kr., medmindre man aftaler et større beløb for mindst 10 år. Fradraget gives i den personlige indkomst.

Til sidst er der mulighed for at indbetale på en alderspension (afløseren for kapitalpension). Der kan maksimalt indbetales 28.900 kr., og der er ikke fradrag herfor. Indbetaling på alderspension er specielt interessant for personer, som ikke betaler topskat.

Indbetaling af restskat

Frivillig indbetaling af skat uden rentetillæg kan foretages indtil den sidste bankdag i 2016. Foretages indbetalingen i 2017 vil indbetalingen blive fratrukket en dag til dag rente.

Vi anbefaler generelt selvstændige erhvervsdrivende i virksomhedsskatteordningen, at betale restskatten for 2016 i januar 2017 eller senere, således at der ikke sker hævning til restskatten i året 2016, men derimod først i året 2017.

Det har eksempelvis betydning for hvor stor en del af årets overskud, der kan beskattes som opsparet overskud med 22%, i stedet for med op til 56%.

Befordring

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil udgør for de første 20.000 km 3,53 kr. pr. km. Og for kørsel over 20.000 km, 1,93 kr. pr. km.

Fradrag fr befordring for kørsel mellem hjem og arbejde udgør for kørsel mellem 24 – 120 km 1,93 kr. pr. km. og 0,97 kr. pr. km. for kørsel over 120 km. Hvis du bor i yderkommune kan du få et forhøjet fradrag. Se mere på http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/befordringsfradrag-2016-og-2017.

Service/håndværkerfradrag (Boligjobordningen)

Boligjobordningen er ændret fra 2016. Ordningen opdeles i 2.

Fra 2016 gives der fradrag på op til 6.000 kr. pr. person i hustanden, som er fyldt 18 år pr. 31. december 2015 for serviceydelser i hjemmet, mens der vil være fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværkerydelser med et grønt sigte. Fra 2016 fjernes fradragsretten for ikke-grønne håndværkerydelser. Ydelser som er omfattet af ordningen fremgår af nedenstående link

http://www.sitenews.dk/articles/attachments/6/Bilag_-_BoligJobordning_2016-2017.pdf

Ændrede rentesatser for selskabsskat og loft over indestående på skattekontoen

Det foreslås, at ændre rentesats for restskat, overskydende skat og procenttillæg ved betaling af frivillig acontoselskabsskat. Det forventes, at rentesatsen vil blive mindre end de ”gamle” satser. Herudover foreslås det, at der kan foretages frivillig indbetaling af selskabsskat i perioden 20. november til 1. februar i året efter.

Regeringen foreslår, at der indføres et loft (udbetalingsgrænse) på hvor stort et indestående virksomheder kan have på skattekontoen. Loftet fastsættes til 200.000 kr. Desuden vil man ikke kunne få rente af de første 5.000 kr. på skattekontoen.