christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab, udfører opgaver inden for regnskab, revision, økonomisk rådgivning, skat, moms og afgifter.

Ligeledes assister vi med udarbejdelse af budgetter og forretningsplaner ved opstart og etablering af virksomhed.

Vi er altid klar til et uforpligtende møde om din situation. Kontakt os gerne på telefon eller mail.

Revisorposten – 2019-3

Seneste nyheder

Rosensgade 4 - 8300 Odder 86 54 38 00 revisor@christensen-kjaer.dk
Til toppen

Author: admin

Hvis du har haft en god indtjening i 2019, bør du overveje, om der skal indbetales ekstra på pension, både for at styrke din pensionsopsparing og samtidig reducere din skat i 2019.Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, har du mulighed for at indbetale op til 30% af årets overskud (ikke ApS og A/S) på en livrente.Alle har mulighed for at indbetale

Satserne for 2019 for skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring og fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er følgende:For befordringsgodtgørelse gælder: Kørsel (bil/motorcykel) til og med 20.000 km årligt: 3,56 kr. pr. km. (2018: 3,54 kr.) Kørsel ud over 20.000 km årligt 1,98 kr. pr. km. (2018: 1,94 kr.) For benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er satsen 0,53 kr. pr. km.

Acontoskat i 2018 indbetales henholdsvis den 20. marts og 20. november. I forbindelse med indbetaling af acontoskat kan der foretages frivillig indbetaling af selskabsskat og derved undgå at betale restskattetillæg på 3,1% (2017 sats). Restskattetillægget er ikke fradragsberettiget.Frivillig indbetaling af acontoskat den 20. marts 2018 godskrives et tillæg på 0% (2017 sats) og frivillig indbetaling den 21. november 2017 reduceres

Skat har oplyst hvilke reguleringer af indkomster og fradrag der vil ske når skattekort og skattebetaling fastsættes for 2019.Lønindkomst forhøjes i forhold til 2017 med 4,5%. Hvis der er sket ændring af lønindkomst på forskudsopgørelsen for 2018, vil indkomsten blive reguleret med 2,5% i forhold til forskudsopgørelsen for 2018.Pensioner forhøjes med 2,5% i forhold til indkomst i 2017. Hvis der

Fra den 1. januar 2019 ophører muligheden for at være registreret med sporadisk angivelse af løn. Det betyder, at virksomheder der er tilmeldt sporadisk angivelse af løn skal angive løn hver måned eventuelt med 0 i de måneder, hvor der ikke udbetales løn.Hvis virksomheden efter den 1. januar 2019 ikke indberetter løn for en måned, vil Skattestyrelsen foretage et skøn

Overskydende skat for 2017 udbetales den 10. april 2018. Det kan være en god ide at indberette eventuelle ændringer, eksempelvis håndværkerfradrag, inden. Hvis ændringer indberettes senest den 30. marts 2018, medtages ændringerne på den nye årsopgørelse.Overskydende skat tillægges et skattefri rentetillæg på 0,5%.