Skattefri befordringsgodtgørelse og befordringsfradrag

Satserne for 2019 for skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring og fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er følgende:

For befordringsgodtgørelse gælder:
Kørsel (bil/motorcykel) til og med 20.000 km årligt: 3,56 kr. pr. km. (2018: 3,54 kr.)
Kørsel ud over 20.000 km årligt 1,98 kr. pr. km. (2018: 1,94 kr.)
For benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er satsen 0,53 kr. pr. km. 0,53(= 2018).

For befordring hjem-arbejde gælder:
0 – 24 km inkl.: Intet fradrag.
25 -120 km inkl.: 1,98 kr. pr. km. (2018: 1,94 kr.)
Over 120 km: 0,99 kr. pr. km. (2018: 0,97 kr.)