Forskudsregistrering for 2019

Skat har oplyst hvilke reguleringer af indkomster og fradrag der vil ske når skattekort og skattebetaling fastsættes for 2019.

Lønindkomst forhøjes i forhold til 2017 med 4,5%. Hvis der er sket ændring af lønindkomst på forskudsopgørelsen for 2018, vil indkomsten blive reguleret med 2,5% i forhold til forskudsopgørelsen for 2018.

Pensioner forhøjes med 2,5% i forhold til indkomst i 2017. Hvis der er sket ændring af indkomst fra pension på forskudsopgørelsen for 2018, vil indkomsten blive reguleret med 1,25%.

Renteindtægter og renteudgifter reguleres ikke.

I forbindelse med indbetaling til fradragsberettiget pension gives der et ekstra fradrag. For pensionsindbetalinger hvor der er 15 år eller mindre til pensionsalderen gives der et ligningsmæssigt fradrag på 22% af maksimalt 70.000 kr. For pensionsindbetalinger hvor der er mere end 15 år til pensionsalderen gives der et ligningsmæssigt fradrag på 8% af maksimalt 70.000 kr.