Acontoskat for selskaber til betaling den 20. november 2018

Acontoskat i 2018 indbetales henholdsvis den 20. marts og 20. november. I forbindelse med indbetaling af acontoskat kan der foretages frivillig indbetaling af selskabsskat og derved undgå at betale restskattetillæg på 3,1% (2017 sats). Restskattetillægget er ikke fradragsberettiget.

Frivillig indbetaling af acontoskat den 20. marts 2018 godskrives et tillæg på 0% (2017 sats) og frivillig indbetaling den 21. november 2017 reduceres med 0% (2017 sats). Herudover kan der foretages en 3. frivillig indbetaling senest 1. februar 2019. Indbetaling pr. 1. februar 2019 reduceres med 0,6% (2017 sats). Rentesatser for 2018 offentliggøres i december 2018.

Frivillig indbetaling af skat den 20. november kan betale sig for selskabet, hvis selskabets lånerente (før skat) er under 4% (2017 sats).

For at SKAT kan se, at en indbetaling til selskabets skattekonto skal gå til dækning af acontoskat, er det vigtigt, at selskabet forinden har foretaget indberetning til SKAT via TastSelv Erhverv om den kommende frivillige acontoskat. I modsat fald vil den frivillige indbetaling blive tilbagebetalt. Hvis selskabet har negativ saldo på skattekontoen, vil indbetaling altid gå til dækning af den ældste gæld.

Selskaber kan anmode om nedsættelse af opkrævning af acontoskat. Det kan foretages via TastSelv Erhverv. Nedsættelse kan foretages indtil betalingsfristen. SKAT kan efterfølgende anmode om dokumentation for nedsættelsen.