Nu er der igen adgang til omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde

Omkostningsgodtgørelsen genindføres for selskaber og fonde med virkning for udgifter til sagkyndig bistand, hvor bistanden udføres den 1. januar 2017 eller senere. Sagkyndig bistand vil eksempelvis være advokat eller revisor. Dermed kan selskabet få dækket udgiften til eksempelvis revisors hjælp i en skattesag. Dermed stilles skattepligtige selskaber og fonde nu på samme måde, som personer og selvstændige.

Der er mulighed for 100 % omkostningsgodtgørelse i sager, hvor virksomheden får medhold eller medhold i overvejende grad, mens det er muligt at få dækket 50 % af udgifterne, hvis sagen tabes.

Hvis der opnås omkostningsgodtgørelse kan der ikke opnås fradrag for udgift til bistand. Den eventuelle omkostningsgodtgørelse er skattefri.