Indbetaling på pension

Hvis du har haft en god indtjening i 2016, bør du overveje, om der skal indbetales ekstra på pension, både for at styrke din pensionsopsparing og samtidig reducere din skat i 2016.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, har du mulighed for at indbetale op til 30% af årets overskud (ikke ApS og A/S) på en livrente.

Alle har mulighed for at indbetale op til 52.400 kr. på en ratepension. Du skal være opmærksom på at indbetaling på en arbejdsgiveradministreret ordning også tæller med. Fradrag gives i den personlige indkomst.

Der kan også indbetales på en livrente. På en privat ordning kan der maksimalt indbetales 52.400 kr., medmindre man aftaler et større beløb for mindst 10 år. Fradraget gives i den personlige indkomst.

Til sidst er der mulighed for at indbetale på en alderspension (afløseren for kapitalpension). Der kan maksimalt indbetales 28.900 kr., og der er ikke fradrag herfor. Indbetaling på alderspension er specielt interessant for personer, som ikke betaler topskat.